KupiMe Hrvatska | Present Media Skip to main content

KupiMe Hrvatska

Jedan od najvećih portala za grupnu kupovinu u Hrvatskoj. 

Pročitajte u nastavku koji su to bili izazovi, cilj, i pristup koji smo koristili.

  • - 68,59%

    trošak

  • + 188,41%

    konvertovani klikovi

  • + 587% 

    ROI

logo-usluge

Cilj

Cilj saradnje bio je uspostaviti profitabilnost adwords kampanja u okviru definisanog budžeta, posle dužeg perioda neprofitabilnog poslovanja. Ulaganja koja su činila prevelik trošak bez adekvatnih rezultata trebalo je pretvoriti u dobit.

logo-usluge

Izazov

Glavni izazov kada je u pitanju Kupime je bio organizacija naloga koji je bio zaista pretrpan sa kampanjama koje nisu imale zadovoljajvajući rezultat. U skladu sa tim, veliki deo vremena smo potrošili na analizu naloga i komunikaciju sa klijentom.

logo-usluge

Pristup

Pre svega u komunikaciji sa klijentom i detaljnom analizom smo utvrdili da bi najbolje bilo da kompletne kampanje zamenimo sa novim. Zbog obimnosti naloga kampanje smo postepeno menjali, kako se ni u jednom momentu ne bi desilo da ne postoje aktivne kampanje za neku kategoriju.

Pokrenuli smo nove mogućnosti kao teme za razgovor sa klijentom i uvideli koje su to opcije koje mogu doneti konkretan rezultat u što kraćem roku.

logo-usluge

Rezultat

Već u prvom mesecu smo smanjili trošak za 68% uz povećanje konvertovanih klikova za 188%. Velika ulaganja koja nisu donosila profit smo sveli na optimum kako bi AdWords donosio maksimum u datom trenutku. Kompletan nalog je reorganizovan tako da bude transparentan i pregledan

U nastavku saradnje smo radili na uvođenju novih tipova kampanja i aktivno učestvovali u planiranju.